Khon Kaen
1
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ขอนแก่น
ขอนแก่น

1/1
LAND FOR SALE AT BAN LUEAM MUEANG KHON KAEN  
 
LOCATION      :   BAN PED, MUEANG KHON KAEN 
LAND AREA    :   6-1-84.8  RAI
PRICE    :     80,000,000.- MB
 
• Best location near Airport / University
• Potential for development project
ขายที่ดินขนาด 6-1-84.8ไร่
ที่ดินตั้งอยู่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
ที่ดินอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหมาะกับลงทุนเพื่อการพัฒนา
ขอนแก่นแอร์พอร์ต
ขอนแก่นแอร์พอร์ต

ขอนแก่นแอร์พอร์ต
ขอนแก่นแอร์พอร์ต

1/1
LAND FOR SALE AT MUEANG KHON KAEN NEAR AIRPORT 
 
LOCATION      :   MUEANG KHON KAEN 
LAND AREA    :   25-3-0  RAI
PRICE    :     84,975,000.- MB
 
• Best location near Airport / University
• Potential for development housing project
ขายที่ดินขนาด 25-3-0ไร่
ที่ดินตั้งอยู่ อำเภอเมือง ขอนแก่น 
ติดถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
ที่ดินอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหมาะกับการพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น

1/1
LAND FOR SALE AT BAN NON MUANG ROAD NEAR KHON KAEN UNIVERSITY 
 
LOCATION      :   BAN NON MUEANG ROAD
                       NEAR KHON KAEN UNIVERSITY
LAND AREA    :   122-0-68  RAI
PRICE    :     378,727,000.- MB
 
• Best location near Airport / University
• Potential for development housing project
ขายที่ดินขนาด 122-0-68ไร่
ที่ดินตั้งอยู่ อำเภอเมือง ขอนแก่น 
ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ดินอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหมาะกับการพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร